Konstruksjon og
administrasjon


Cato Salvesen

E-mail: cato.salvesen@aasplast.no

Produksjon og
planlegger


Per Aanonsen

E-mail: per.aanonsen@aasplast.no